วันศุกร์, 6 ธันวาคม 2562

รอบรั้วทั่วไทย

มก. จับมือกับ มรภ.นม. ร่วมกันพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย

24 พ.ย. 2019
มก. จับมือกับ มรภ.นม. ร่วมกันพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ อาคารถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ-ไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการ